59400, м. Заставна, Чернівецька обл., вул. Чорновола ,4
тел. факс.(03737) 3-19-83, skrinjazast@cv.ukrtel.net

Кредитна спілка «Скриня» надає членам кредитної спілки «Скриня» наступні види кредитів з дотриманням таких умов:

 

За строком дії договору: кредити зі строком від 1 до 12 місяців включно.

 

За цільовим призначенням:

«Комерційний кредит» - кредит строком до 12 місяців включно.

За цільовим призначенням – комерційний кредит.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)                 з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)                 з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3)                 з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)                 застава;

2)                 порука;

3)                 гарантія;

4)                 інші види забезпечення не заборонені законодавством.

«Споживчий кредит» - кредит строком до 12 місяців включно.

За цільовим призначенням – споживчий кредит.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)      з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)      з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3)      з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)      застава;

2)      порука;

3)      гарантія;

4)      інші види забезпечення не заборонені законодавством.

 «Кредит на придбання, будівництво ремонт та реконструкцію житла» - кредит строком до 12 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит на придбання, будівництво ремонт та реконструкцію житла.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)                 з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)                 з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3)                 з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)                 застава;

2)                 порука;

3)                 гарантія;

4)                 інші види забезпечення не заборонені законодавством.

«Споживчий кредит на інші потреби» - кредит строком до 12 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредит на інші потреби.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)                 з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)                 з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3)                 з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає;

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)                 застава;

2)                 порука;

3)                 гарантія;

4)                 інші види забезпечення не заборонені законодавством.

«Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств» - кредит строком до 12 місяців включно.

За цільовим призначенням – кредити, надані на ведення особистих селянських господарств.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)      з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)      з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3)      з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає;

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)      застава;

2)      порука;

3)      гарантія;

4)      інші види забезпечення не заборонені законодавством.

«Кредит кредитній спілці» кредит строком до 12 місяців включно.

За цільовим призначенням виключно для видачі кредитів членам кредитної спілки, яка залучає кошти.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)                 з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)                 з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3)                 з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Скриня» та Позичальника):

1)                 застава;

2)                 порука;

3)                 гарантія;

4)                 інші види забезпечення не заборонені законодавством.

 

Процентні ставки по кредитах, що надає кредитна спілка «Скриня»,  

1)      «Комерційний кредит» - 48 % річних;

2)      «Кредит на інші потреби» - 12 % річних;

3)      «Кредит на придбання, будівництво ремонт та реконструкцію житла» - 26 % річних;

4)      «Споживчий кредит» - 54 % річних;

5)      «Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств» - 54 % річних;

6)      «Кредит кредитній спілці» - 20 % річних.

 

 процентна ставка нараховується на залишок заборгованості по кредиту.